Home

Stichting Los Cachorros zet zich in voor kinderen van 8 tot 18 jaar in Peru.
Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!

Presentatie downloaden

U kunt hier de (Prezi) presentatie downloaden over het verhaal van Los Cachorros.

Om deze te bekijken heeft u geen aparte software nodig.