Ons werk in Peru

Hoe het begon

De stichting Los Cachorros is opgericht door Alanya Santa Cruz, van oorsprong Peruaanse en geadopteerd door Nederlandse ouders.

Alanya groeide op in een Brabants dorpje, maar voelde zich nooit echt compleet thuis in Nederland. Op haar vijftiende liep ze weg van huis en zwierf drie jaar door Utrecht waar ze in het daklozencircuit terecht kwam. Met andere ex-daklozen zette zij de Utrechtse Nachtopvang in Zelfbeheer (NOIZ) op, bij welke instelling zij als coördinator werkte.

Ayacucho

In de zomer van 2000 maakte Alanya, samen met zeven andere geadopteerde jongeren en hun Nederlandse familie, een zogenaamde ‘roots-reis’ naar Peru. Zij voelde zich direct thuis in haar geboorteland en bij het zien van alle armoede en de vele straatkinderen besloot zij haar leven een andere wending te geven, door zich in te gaan zetten voor de dak- en thuisloze kinderen.

Zij koos ervoor om zich te vestigen in Ayacucho, haar geboortestad. Zoals in veel Peruaanse steden zijn hier talloze kinderen die, om uiteenlopende redenen, geen dak boven hun hoofd hebben. De situatie in Ayacucho is des te schrijnender: deze stad is jarenlang verstoken geweest van hulp omdat het de thuisbasis was van de terroristische groepering Lichtend Pad (Sendero Luminoso).

Na thuiskomst in Nederland richtte Alanya op 28 september 2000 de stichting Los Cachorros op en begon aan het voorbereidende werk. In 2002 keerde zij terug naar Peru, en op 29 mei 2003 werd de nachtopvang officieel geopend in het bijzijn van de burgemeester van Ayacucho. Sinds 2006 biedt Los Cachorros integrale hulp aan de straatkinderen.

Over ons werk in Peru

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Los Cachorros biedt hulp aan veelal getraumatiseerde en verslaafde straatkinderen. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis.

Door structurele beperkingen moeten veel families een dagelijkse strijd leveren om te overleven. Sommige kinderen belanden op straat, omdat de ouders niet meer in staat zijn om hen te onderhouden. Het zijn echter niet alleen structurele beperkingen die verantwoordelijk zijn voor het (voort)bestaan van straatkinderen, ook sociaal-culturele factoren spelen een belangrijke rol.

Zolang zaken als alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie, geweld een gangbare methode is voor het opleggen van discipline en het machismo zich uit in achterstelling en mishandeling van vrouwen en kinderen, zullen kinderen in extreme situaties definitief naar de straat vertrekken.

Op straat komen de kinderen al snel in aanraking met kleine criminaliteit en drugsgebruik om het harde straatleven het hoofd te bieden. Straatkinderen leven in zeer onhygiënische omstandigheden en seksueel misbruik komt op grote schaal voor. Daarnaast krijgen deze kinderen dagelijks te maken met afwijzing en marginalisatie.

Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp educatie en toegang tot de gezondheidszorg begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

Een veilig (t)huis

Opvanghuis Los Cachorros biedt een veilige thuishaven, waarin straatkinderen kunnen opbloeien tot zelfverzekerde adolescenten. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!

We richten ons op de volgende onderdelen:

  • Voorlichting
  • Straatwerk
  • Nachtopvang
  • Permanente opvang
  • Terugkeer naar huis