Bestuur Nederland

Van links naar rechts: Hans, Lenny, Alanya, Monique, Max en Oscar

De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, werving van fondsen en vrijwilligers, voorlichting en publiciteit. Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting.

Bestuursleden

Lenny van den Brink, Voorzitter

Ik ben bij dit bijzondere werk betrokken geraakt omdat onze jongste dochter als vrijwilligster bij Los Cachorros heeft gewerkt. We hebben haar daar bezocht en ik was erg onder de indruk van de grote inzet van iedereen. Het is meer dan opvangen en bieden van een slaapplek. De, meestal verslaafde, kinderen worden letterlijk uit de goot gehaald en krijgen de kans hun leven een andere richting te geven.

We zijn een paar keer terug geweest in Ayacucho en steeds weer zag ik wat Los Cachorros voor de kinderen betekent. En voor hun ouders, want voor de thuissituatie is ook structureel aandacht. Los Cachorros doet veel aan voorlichting en preventie. Het is hard werkenom de kinderen een nieuwe toekomst te geven en om de financiën bij elkaar te blijven krijgen. Vanuit mijn werk en ander vrijwilligerswerk heb ik ervaring met fondsenwerving, met organisatie en met leiding geven. Ik zet me daarom graag in om vanuit Nederland het werk van Alanya in Peru te ondersteunen. Zodat we met zijn allen het motto van Los Cachorros waarmaken: Een thuis voor straatkinderen.

Secretaris

Bekijk hier de vacature.

Monique Sonnevelt, Penningmeester

(Informatie volgt binnenkort)

Bestuurslid Activiteiten

Vacature (zie Vacatures).

Hans van Kesteren, Bestuurslid Fondsenwerving

Ik ben getrouwd, gepensioneerd en heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben namens de Van Kesteren Foundation lid van het bestuur en probeer op verschillende manieren zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het belangrijke werk van Alanya in Ayacucho.

De Van Kesteren Foundation is in Zwitserland opgericht en ondersteunt goede doelen in kleinschalige projecten in de derde wereld, o.a. in  Malawi, Honduras, Burkina Faso, Brazilië en Peru. Dit met inachtneming van de millenniumdoelstellingen, zoveel als mogelijk is gericht op weeskinderen en straatkinderen. De foundation richt zich op goede doelen die géén kosten van verwerving uit fondsenwerving in rekening brengen en die continuïteit voor de speciaal geselecteerde projecten waarborgen.
De Foundation wil bereiken, dat met de geselecteerde projecten een meerjarig contract wordt afgesloten en een zodanig contact ontstaat, dat er sprake is van een gevoelsband. Wij willen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om deze kinderen toekomstperspectief te bieden door een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken.

Max Mesman, Bestuurslid Communicatie en PR

Ik ben 59 jaar, getrouwd en vader van twee zonen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig coach, communicatieadviseur en trainer. Ik ben eer keer een maand in Zuid-Amerika geweest, maar nog niet in Peru.

Iets doen aan de problemen die armoede veroorzaakt en die armoede zelf vind ik een belangrijke doelstelling. Zeker waar opgroeiende kinderen daar vaak de dupe van zijn. Ieder mensenleven is waardevol en ieder steentje dat we kunnen bijdragen om iemand kansen te bieden om een beter leven op te bouwen ondersteun ik van harte. Los Cachorros doet in Peru heel goed werk en de vrijwilligers zetten zich met hart en ziel voor de kinderen in.

Oscar Kolenberg, Bestuurslid Vrijwilligerswerk

(Informatie volgt binnenkort)