Bestuur Nederland

De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, werving van fondsen en vrijwilligers, voorlichting en publiciteit. Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting.

Lenny van den Brink, Voorzitter

Sinds begin 2016 ben ik voorzitter van het stichtingsbestuur van Los Cachorros en ik stel me graag aan u voor. Ik ben bij dit bijzondere werk betrokken geraakt omdat onze jongste dochter als vrijwilligster bij Los Cachorros heeft gewerkt. We hebben haar daar bezocht en hebben kunnen zien wat Alanya en haar medewerkers en vrijwilligers allemaal voor de straatkinderen doen. Ik was erg onder de indruk van de grote inzet van iedereen. Het is meer dan opvangen en bieden van een slaapplek. De, meestal verslaafde, kinderen worden letterlijk uit de goot gehaald en krijgen de kans hun leven een andere richting te geven.

We zijn inmiddels een paar keer terug geweest in Ayacucho en steeds weer zag ik wat Los Cachorros voor de kinderen betekent. Maar ook voor hun ouders, want voor de thuissituatie is ook structureel aandacht. Los Cachorros doet ook veel aan voorlichting en daarmee preventie, wat ik van harte toejuich.
Het is hard werken, zowel om de kinderen een nieuwe toekomst te geven als om de financiën hiervoor bij elkaar te blijven krijgen. Vanuit mijn werk en ander vrijwilligerswerk heb ik ervaring met fondsenwerving, met organisatie en met leiding geven. Ik zet me daarom graag in om vanuit Nederland het werk van Alanya in Peru te ondersteunen. Zodat we met zijn allen het motto van Los Cachorros waarmaken: Een thuis voor straatkinderen.

Kees Buuts, Secretaris

Hallo. Mijn naam is Kees Buuts. Ik ben getrouwd en ik woon in Boekel. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. Met ingang van november 2016 mag ik me inzetten voor Los Cachorros. Na een opleiding in de agrarische sector ben ik via omwegen als bestuurder in het basisonderwijs terecht gekomen. Scholen in Nederland zijn er samen met ouders op uit om alle kinderen een leuke jeugd te geven en uitzicht op een mooie toekomst. In veruit de meeste gevallen lukt dat. Als het toch mis gaat, dan staan organisaties klaar om hulp te bieden.

Bij één van die organisaties, Go4it! in Eindhoven, ben ik als vrijwilliger actief in de rol van jongerencoach. Maar de wereld is groter dan Nederland alleen en de nood op veel plaatsen groter. Na een indrukwekkende reis door Ecuador besloot ik op zoek te gaan naar een mogelijkheid om ook voor kinderen in Zuid Amerika iets te kunnen betekenen. Via internet ben ik terecht gekomen bij Los Cachorros. In de rol van secretaris hoop ik bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor de kinderen van Ayacucha in Peru.

Carola Luiten, Penningmeetser

Na mijn studie Beleid en Management Gezondheidszorg heb ik voor het eerst Zuid Amerika bezocht. Een rondreis van drie maanden maakte mij enthousiast over dit contingent met hoge bergen, kleurrijke mensen, eindeloze vlaktes en drukbevolkte steden. Genieten was het. Maar er zat ook een andere kant aan de medaille. Ik kwam ook veel armoede tegen en jongeren die op straat leven.

Via mijn bestuursfunctie bij Los Cachorros hoop ik wat terug te doen voor de kinderen die het daar minder goed getroffen hebben. Tijdens mijn reis ben ik niet in Ayacucho geweest maar in Nederland heb ik al wel kennis mogen maken met de drive van Alanya om jongeren een betere toekomst te geven. Samen met mijn collega bestuursleden hoop ik hier de komende jaren ook een positieve bijdrage aan te leveren!

Bestuurslid Activiteiten

Vacature (zie Vacatures).

Hans van Kesteren, Bestuurslid Fondsenwerving

Ik ben Hans van Kesteren, getrouwd, gepensioneerd en heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben sinds dit voorjaar namens de Van Kesteren Foundation lid van het bestuur van de Stichting Los Cachorros en probeer voor de Stichting op verschillende manieren zoveel mogelijk geld in te zamelen om Alanya haar belangrijke werk in Ayacucho te laten doen voor de straatkinderen.

De Van Kesteren Foundation is een in Zwitserland opgerichte Foundation, die goede doelen in kleinschalige projecten in de derde wereld, o.a. in Malawi, Honduras, Burkina Faso, Brazilië en Peru financieel ondersteunt. Dit met in achtneming van de millenniumdoelstellingen, zoveel als mogelijk gericht op weeskinderen en straatkinderen. De foudation richt zich op goede doelen die géén kosten van verwerving uit fondsenwerving in rekening brengen en die continuïteit voor de speciaal geselecteerde projecten waarborgen.

De Foundation wil bereiken, dat met de geselecteerde projecten een meerjarig contract wordt afgesloten en een zodanig contact ontstaat, dat er sprake is van een gevoelsband.
Waarom straat- en weeskinderen?

Zij zijn de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Wij willen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om deze kinderen toekomstperspectief te bieden door een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken. Continuïteit moet gewaarborgd worden en kosten van verwerving moeten worden vermeden, zodat bijna 100% van de baten aan de projecten ten goede komt.

Marijn Vos, Bestuurslid Communicatie en PR

Twee jaar geleden heb ik mijn opleiding Communicatiemanagement afgerond. Tijdens mijn werk en stages heb ik onder andere veel ervaring opgedaan met het opzetten en ontwikkelen van communicatiemiddelen en het vergroten van naamsbekendheid. Om begrippen als netwerken en social media kun je niet meer heen tegenwoordig!

Ik ben helaas nog nooit in Zuid-Amerika geweest, maar het is een werelddeel dat me intrigeert, inspireert en waar de natuur prachtig mooi is! Ik ben me wel enorm bewust van de minder mooie kanten zoals de armoede en onveilige leefomgeving waar ook de straatkinderen in Ayacucho dagelijks mee te maken hebben.

Als bestuurslid Communicatie & PR hoop ik Los Cachorros nog meer onder de aandacht te brengen. Zodat men weet waar we voor staan, wat we doen en voornamelijk hoe belangrijk het is dat we deze hulp bieden aan de straatkinderen in Ayacucho. In Nederland hebben we de middelen en mogelijkheden om deze kinderen te helpen en ze te begeleiden naar een hoopvolle, prachtige toekomst. Ik zet mijn kennis en enthousiasme dolgraag in om dit doel te bereiken!

Chantal Schalkwijk, Bestuurslid Vrijwilligerswerk

Hallo allemaal, vanuit het bestuur van Los Cachorros kreeg ik de vraag of ik me even aan jullie wil voorstellen. Dat doe ik maar al te graag. Mijn naam is Chantal Schalkwijk en vanaf eind augustus volg ik Hennerieke Rietberg op als bestuurslid vrijwilligers. Een ontzettend leuke en nieuwe uitdaging. In 2009 ben ik voor het eerst met Los Cachorros in aanraking gekomen. Ik had namelijk een stageplek gevonden in Ayacucho en mijn vriend zocht nog een plek waar hij vrijwilligerswerk kon doen en zo met mij mee naar Ayacucho kon gaan. In totaal zijn we tien maanden in Ayacucho geweest. Roel werkte bij Los Cachorros en deed daar een filmproject (Calle tv) met de kinderen en jongeren en ik liep stage voor de studie dramatherapie bij Mama Alice. Het was een geweldige en bijzonder leerzame tijd, die tien maanden. Een periode waarin ik de kinderen al snel in mijn hart sloot.

Eenmaal terug in Nederland heb ik een hele drukke periode gehad. Ik ben afgestuurd als dramatherapeut, begonnen en afgestudeerd als master pedagoog en ondertussen hebben Roel en ik twee hele lieve kinderen gekregen. Tegelijkertijd bleef ik het gevoel houden iets voor Los Cachorros te willen betekenen. De tijd in Peru en de mensen die ik daar heb leren kennen hebben zo’n onuitwisbare indruk op me achter gelaten. Dat is zelfs terug te vinden in hoe ik mijn kinderen opvoed en hoe ik in mijn huidige baan, of überhaupt in het leven sta. Ik werk momenteel met moeders met een lichte verstandelijke beperking. Deze moeders komen vaak uit situaties die voor mij bijna ondenkbaar zijn. Maar door mijn ervaringen in Peru weet ik dat de meest schrijnende situaties er wel zijn, maar ook dat mensen met de juiste hulp in een betere situatie terecht kunnen komen. En ook dat daar soms tien pogingen voor nodig zijn.

Een organisatie die dus zo belangrijk voor mij is geweest en eigenlijk nog steeds is, daar wil ik me graag voor inzetten. Op het moment dat ik in de vorige nieuwsbrief las dat er een vacature voor vrijwilligerswerk kwam heb ik geen moment getwijfeld en ben ik in de pen geklommen. Dat heeft gewerkt want met trots kan ik nu zeggen dat ik bestuurslid vrijwilligers ben. Hopelijk tot ziens!