Organisatie

De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, werving van fondsen en vrijwilligers, voorlichting en publiciteit. Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting.

Bestuursleden

Lenny van den Brink, Voorzitter

Ik ben bij dit bijzondere werk betrokken geraakt omdat onze jongste dochter als vrijwilligster bij Los Cachorros heeft gewerkt. We hebben haar daar bezocht en ik was erg onder de indruk van de grote inzet van iedereen. Het is meer dan opvangen en bieden van een slaapplek. De, meestal verslaafde, kinderen worden letterlijk uit de goot gehaald en krijgen de kans hun leven een andere richting te geven.

We zijn een paar keer terug geweest in Ayacucho en steeds weer zag ik wat Los Cachorros voor de kinderen betekent. En voor hun ouders, want voor de thuissituatie is ook structureel aandacht. Los Cachorros doet veel aan voorlichting en preventie. Het is hard werkenom de kinderen een nieuwe toekomst te geven en om de financiën bij elkaar te blijven krijgen. Vanuit mijn werk en ander vrijwilligerswerk heb ik ervaring met fondsenwerving, met organisatie en met leiding geven. Ik zet me daarom graag in om vanuit Nederland het werk van Alanya in Peru te ondersteunen. Zodat we met zijn allen het motto van Los Cachorros waarmaken: Een thuis voor straatkinderen.

Kees Buuts, Secretaris

Ik ben getrouwd en ik woon in Boekel. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. Met ingang van november 2016 mag ik me inzetten voor Los Cachorros. Na een opleiding in de agrarische sector ben ik via omwegen als bestuurder in het basisonderwijs terecht gekomen.

Scholen in Nederland zijn er samen met ouders op uit om alle kinderen een leuke jeugd te geven en uitzicht op een mooie toekomst. In veruit de meeste gevallen lukt dat. Als het toch mis gaat, dan staan organisaties klaar om hulp te bieden. Bij één van die organisaties, Go4it! in Eindhoven, ben ik als vrijwilliger actief in de rol van jongerencoach. Maar de wereld is groter dan Nederland alleen en de nood op veel plaatsen groter. Na een indrukwekkende reis door Ecuador besloot ik op zoek te gaan naar een mogelijkheid om ook voor kinderen in Zuid Amerika iets te kunnen betekenen. In de rol van secretaris hoop ik bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor de kinderen van Ayacucha in Peru.

Carola Luiten, Penningmeester

Na mijn studie Beleid en Management Gezondheidszorg heb ik voor het eerst Zuid Amerika bezocht. Een rondreis van drie maanden maakte mij enthousiast over dit continent met hoge bergen, kleurrijke mensen, eindeloze vlaktes en drukbevolkte steden. Maar er zat ook een andere kant aan de medaille. Ik kwam veel armoede tegen en jongeren die op straat leven.

Via mijn bestuursfunctie bij Los Cachorros hoop ik wat terug te doen voor de kinderen die het daar minder goed getroffen hebben. Tijdens mijn reis ben ik niet in Ayacucho geweest maar in Nederland heb ik al wel kennis mogen maken met de drive van Alanya om jongeren een betere toekomst te geven. Samen met mijn collega bestuursleden hoop ik hier de komende jaren ook een positieve bijdrage aan te leveren!

Bestuurslid Activiteiten

Vacature (zie Vacatures).

Hans van Kesteren, Bestuurslid Fondsenwerving

Ik ben getrouwd, gepensioneerd en heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben namens de Van Kesteren Foundation lid van het bestuur en probeer op verschillende manieren zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het belangrijke werk van Alanya in Ayacucho.

De Van Kesteren Foundation is in Zwitserland opgericht en ondersteunt goede doelen in kleinschalige projecten in de derde wereld, o.a. in  Malawi, Honduras, Burkina Faso, Brazilië en Peru. Dit met in achtneming van de millenniumdoelstellingen, zoveel als mogelijk gericht op weeskinderen en straatkinderen. De foundation richt zich op goede doelen die géén kosten van verwerving uit fondsenwerving in rekening brengen en die continuïteit voor de speciaal geselecteerde projecten waarborgen.
De Foundation wil bereiken, dat met de geselecteerde projecten een meerjarig contract wordt afgesloten en een zodanig contact ontstaat, dat er sprake is van een gevoelsband. Wij willen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om deze kinderen toekomstperspectief te bieden door een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken.

Marijn Vos, Bestuurslid Communicatie en PR

Na mijn opleiding Communicatiemanagement heb ik veel ervaring opgedaan met het opzetten en ontwikkelen van communicatiemiddelen en het vergroten van naamsbekendheid. Om begrippen als netwerken en social media kun je niet meer heen tegenwoordig!
Ik ben helaas nog nooit in Zuid-Amerika geweest, maar het is een werelddeel dat me intrigeert inspireert.
Als bestuurslid Communicatie & PR hoop ik Los Cachorros nog meer onder de aandacht te brengen.  In Nederland hebben we de middelen en mogelijkheden om deze kinderen te helpen en ze te begeleiden naar een hoopvolle, prachtige toekomst. Ik zet mijn kennis en enthousiasme dolgraag in om dit doel te bereiken!

Chantal Schalkwijk, Bestuurslid Vrijwilligerswerk

Mijn functie ervaar ik als een uitdaging. In 2009 ben ik voor het eerst met Los Cachorros in aanraking gekomen. Ik vond een stageplek in Ayacucho en met mijn vriend zijn we tien maanden in Ayacucho geweest. Roel werkte bij Los Cachorros en deed daar een filmproject (Calle tv) met de kinderen en jongeren en ik liep stage voor de studie dramatherapie bij Mama Alice.

Een geweldige en leerzame tijd, waarin ik de kinderen al snel in mijn hart sloot. Eenmaal terug in Nederland ben ik afgestuurd als dramatherapeut, begonnen en afgestudeerd als master pedagoog en kregen Roel en ik twee hele lieve kinderen.

Tegelijk wilde ik iets voor Los Cachorros blijven betekenen. Ik werk momenteel met moeders met een lichte verstandelijke beperking. Deze moeders komen vaak uit situaties die voor mij bijna ondenkbaar zijn. Maar door mijn ervaringen in Peru weet ik dat ook mensen met de juiste hulp in een betere situatie terecht kunnen komen. En dat daar soms tien pogingen voor nodig zijn. Een organisatie die dus zo belangrijk voor mij is geweest en eigenlijk nog steeds is, daar wil ik me graag voor inzetten.