Jaarverslag 2016

      Geen reacties op Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016:
Extra inzet in Peru mogelijk dankzij mooi resultaat in 2016

van de penningmeester

In ons Jaarverslag (te vinden via de link op onze website) zijn de jaarcijfers terug te vinden. Er valt terug te lezen dat 2016 financieel gezien een mooi jaar is geweest!

Het resultaat uit fondsenwerving en acties is ongekend, daarnaast blijven we gesteund worden door trouwe donateurs en bedrijven waarvoor we erg dankbaar zijn. Onze inkomsten bedroegen in 2016 € 158.075.

In 2016 waren de totale lasten € 94.660, waarvan 98% aan het project in Peru is besteed. De overige 2% zijn uitgegeven aan bestuurskosten als kosten voor het CBF-keurmerk, huur postbus, verzekering, bankkosten en fondsenwerving. Het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat die geen vergoeding voor hun werk ontvangen, streeft er naar om de lasten zo laag mogelijk te houden

Samenvattend heeft dit geleid tot een positief resultaat van € 63.415.

Hiermee kunnen we een buffer creëren voor tegenvallende resultaten zoals we deze in voorgaande jaren helaas ook hebben meegemaakt.

Daarnaast is er in Peru een extra groepsleider aangenomen, met de zekerheid dat deze de komende twee jaar gefinancierd kan worden. Hiervoor is een bestemmingsreserve ingericht van € 40.000. Hiermee kunnen we de kinderen nog meer aandacht geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *