Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die Los Cachorros een warm hart toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan. Momenteel bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

Drs. René Jansen
René Jansen is verbonden aan de bestuursadviespraktijk van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. René was voor die tijd lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Hij was in 1997 als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van de nieuwe NMa en heeft daarna verschillende directie- en bestuursfuncties binnen deze organisatie bekleed. Voordat René bij de NMa kwam, was hij werkzaam bij de Ministeries van Economische Zaken, resp. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is bestuurslid van Stichting Greenpeace Nederland en lid van de Raad van Toezicht woningcorporatie AWV Eigen Haard in Velsen. René heeft enkele jaren geleden door Peru gereisd en daar met eigen ogen gezien hoe belangrijk de hulp aan kansarme straatkinderen aldaar is.

Drs. Harry van Bommel
Harry van Bommel is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer voor de SP. In 2005 verwierf hij veel bekendheid gedurende de nee-campagne tegen de Europese grondwet. In de Kamer zet Van Bommel zich als woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken onder meer in voor de Rechten van het Kind en voor ontwikkelingssamenwerking. Van Bommel steunt de doelstellingen van Los Cachorros van harte: "Als oud-leraar weet ik hoe belangrijk het is om kinderen van de straat te houden en naar school te krijgen. Initiatieven die daar aan bijdragen verdienen onze steun. In India bezocht ik schooltjes in sloppenwijken die voorkwamen dat kinderen gingen bedelen, werken of stelen. Met weinig geld werden daar fantastische projecten opgezet. Dat kan ook in Latijns Amerika". www.harryvanbommel.nl

Mr. Titia Fernig
Titia Fernig is manager bij DAS, Rechtsbijstand en plaatsvervangend rechter voor de rechtbank Den Bosch. Zij is verschillende jaren actief betrokken geweest als bestuurslid bij stichting Los Cachorros.

Drs. Jessica de Jaeger
Jessica de Jaeger studeerde sociale geografie van internationalisering en ontwikkeling met als specialisatie Latijns-Amerika. Tijdens en na haar studie heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende (film)festivals en (Latijns-Amerika gerichte) stichtingen. De passie voor film en Latijns-Amerika deed haar besluiten in 2005 het Latin American Film Festival op te zetten. Naast de organisatie, coördinatie en programmering van dit festival heeft ze onder andere bij het documentaire festival IDFA gewerkt, bij de vriendschapsband Utrecht-Leon, Greenpeace en momenteel als hoofd acquisitie voor de documentaire website DocsOnline.tv. Voorlichting geven aan en bewustwording creëren bij de Nederlandse bevolking over Latijns-Amerika, haar cultuur en projecten is wat haar drijft in de werkzaamheden die ze doet.

Dhr Willem Renes
Willem Renes is (samen met Daniel Ofman) oprichter en oud-directeur van Kern Konsult. Kern Konsult werd onder meer bekend door haar concepten 'Kernkwaliteiten' en het 'Kernkwadrant'. Willem was daarnaast een van de pioniers op het gebied van projectmatig werken in Nederland. Hij is mede-auteur van het succesvolle boek 'Projectmatig werken'.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239